หัวข้อข่าว : ขอให้ Update โปรแกรม VEP-Alert
วันที่ฝากข่าว : 2011-04-18 09:14:38
อ่านไปแล้ว : 252 ครั้ง
หมายเลข IP : 182.52.9.240
รายละเอียดข่าว : ด้วยตอนนี้ ระบบแจ้ง Case ได้ถูกนำไปใช้ทั้งจังหวัด เพื่อให้สามารถรับ CASE จากอำเภออื่นๆ ได้ ขอให้ทุก PCU ดาวน์ โหลด ไฟล์ ตาม Link
http://www.cdc-vep.org/download/upvep_alert1602.exe

แล้วทำการ Update โปรแกรมตามขั้นตอน
1.ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ upvep_alert1602.exe
2.Unzip ไฟที่ห้องโปรแกรม C:\VEP-ALERT
3.ไปที่ Start ->Program-> Vep-Alert Online System ->vep_alert online system (ตั้งค่าระบบ)
4.ดู ที่ส่วนของการตั้งค่า IP Server
จะต้องเป็น www.cdc-vep.org ถ้าใครยังเป็น www.cuppattana.org
แสดงว่า Update ไม่ได้ ให้ แจ้ง ศูนย์ CUP ทาง Skype
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ข้อมูล CUP

ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
email : datacenter@cuppattana.org