แผนผังองค์กรกลุ่งงานเวชศาสตร์ครอบครัวและปฐมภูมิ

ตารางการให้บริการ

นายแพทย์สุธี  อนันต์ประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้ แสดงการต้อนรับ
ท่านนายแพทย์วิโรจน์  รัตนอมรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม

ตารางการปฏิบัติงาน